Home
  i wiele odpowiedzi    statut, deklaracja członkowska, dokumenty prawne i inne    kontakt   

Szkolenia dla lekarzy


Szkolenia, sympozja i konferencje planowane w Europie:

Wykład dla lekarzy on-line

Zarząd Stowarzyszenia wyszedł z inicjatywą zorganizowania wykładu dla lekarzy na temat sposobów leczenia boreliozy i koinfekcjii wg ILADS. Wykład poprowadził bezpośrednio z USA dr Horowitz, jeden z najbardziej doświadczonych lekarzy ILADS.
Dzięki nieocenionej pomocy Centrum Badań DNA, które udostępniło przepiękną salę oraz sprzęt, udało się bezpośrednio połączyć z Nowym Yorkiem i on-line wysłuchać około sześciogodzinnego wykładu doktora Horowitza.

W spotkaniu wzięło udział prawie dwudziestu lekarzy oraz studenci ostatniego roku medycyny.
Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od uczestników, m.in. takie, jak ta: "Jestem pod wrażeniem telekonferencji z Dr. Horowitzem i serdecznej atmosfery jaka panowała podczas spotkania. Ciekawy wykład i ogromne zaangażowanie wykładowcy."
Ogromną prace włożył dr Marek Kozak, który bezpośrednio tłumaczył ten wykład z języka angielskiego na polski.

Bardzo nas cieszy taka reakcja środowiska i mamy nadzieję, że kolejną konferencję uda się zorganizować równie sprawnie i efektywnie.
Takie spotkania przyczyniają się niewątpliwie do poszerzenia wiedzy lekarzy z ogromnym pożytkiem dla wszystkich chorych.
Żałujemy tylko, że z naszego zaproszenia nie skorzystali lekarze zakaźnicy z uznanych ośrodków leczenia boreliozy.

nagranieSzkolenie/konferencja Horowitza

W dniu 5 lutego 2011 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę organizuje szkolenie/konferencję dla wszystkich lekarzy zainteresowanych problemami Choroby z Lyme. Będzie to szkolenie internetowe, prowadzone bezpośrednio z USA, przez jednego z najlepszych lekarzy ILADS - doktora Richarda Horowitza M.D., który jest Prezesem ILADEF. Wykład dr Horowitza oraz panel pytań i odpowiedzi będą tłumaczone na język polski.

Szkolenie odbędzie się w przepięknej sali konferencyjnej w Centrum Badań DNA w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 31. CBDNA tą konferencją zainauguruje działanie, odrestaurowanej własnymi środkami, sali konferencyjnej, którą udostępnia nam nieodpłatnie, w ramach współpracy ze SCHNB.

Uwzględniając różnice czasowe, konferencja rozpocznie się o godzinie 15.00, a jej program wyglądać będzie następująco:
15.00 - 15.30 rejestracja uczestników
15.30 - 16.00 powitanie i krótka prezentacja SCHNB
16.00 - 16.45 wykład przedstawiciela CBDNA
17.00 - 19.00 wykład dra Horowitza
19.00 - 20.00 przerwa
od 20.00 sesja pytań i odpowiedzi
Zakończenie przewidujemy na godzinę 22.00

Oczekujemy na jak najszybszą deklarację uczestnictwa w szkoleniu oraz przesłanie do dnia 24.01.2011, pytań do doktora Horowitza.
Zgłoszenie oraz pytania prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie.borelioza@gmail.com

Koszt uczestnictwa wyznaczył nam ILADS na 100,00 USD. Pieniądze można przelewać bezpośrednio na konto ILADS jako darowiznę z Państwa nazwiskiem i imieniem, bezpośrednio tu: ILADS
Prosimy o wydrukowanie sobie potwierdzenia, żeby okazać nam je przed szkoleniem. Będzie również możliwość wpłaty 100,00 USD w złotówkach na miejscu przed spotkaniem, a otrzymane pieniądze przelejemy bezpośrednio na konto ILADS po konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekarzy.
Lilianna Frankowska, Prezes SCHNBSzkolenie w Zielonej Górze

17 czerwca w zielonogórskim WOMP-ie odbyło się szkolenie dla lekarzy: Czynniki biologiczne w miejscu pracy: Choroby odkleszczowe - objawy, leczenie, profilaktyka.

Wykład prowadziła Pani Elżbieta Dąbek, lekarz specjalista chorób zakaźnych. Na szkolenie przybyło około 60 lekarzy z Zielonej Góry i okolic, głównie lekarzy medycyny pracy.

Z wykładu dowiedzieli się m.in. o leczeniu boreliozy i innych chorób odkleszczowych według metody opracowanej przez doktora J. J. Burrascano, o medycznych doniesieniach na temat skuteczności długoterminowego, wielolekowego leczenia antybiotykami choroby z Lyme.

"Stosowanie leczenia długoterminowego nie jest zalecane przez większość lekarzy, szczególnie z wiodących ośrodków klinicznych, ale nie jest też ZAKAZANE. To lekarz decyduje, jak leczyć pacjenta. Dzisiaj nikt nie podważa koniecznosci długotrwalej i obciążajacej (skutki uboczne) terapii antybiotykami np. w przypadku gruźlicy. [...] Lekarz musi decydować, jak leczyć pacjenta, bowiem za kilka lat może okazać się, że długoterminowe wielolekowe leczenie boreliozy i koinfekcji jest skuteczną i jedynie słuszną metodą".Konferencja ILADS w Londynie - podsumowanie

12 czerwca 2010 w Londynie odbyła się pierwsza europejska konferencja dotycząca diagnostyki i leczenia boreliozy oraz chorób koinfekcyjnych zorganizowana przez ILADS. Konferencja skierowana była przede wszystkim do lekarzy oraz osób zaangażowanych w diagnostykę i leczenie tej choroby, a uczestniczyli w niej przedstawiciele z kilkunastu krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Holandii, Francji, Belgii oraz Polski.

Ze strony organizatorów swoje wykłady przedstawili najaktywniejsi i najbardziej doświadczeni lekarze ILADS ze Stanów Zjednoczonych, w tym przewodniczący ILADS - Robert Bransfield, wiceprzewodniczący ILADS - Leo J. Shea, a także Ann Corson, Raphael Stricker oraz Richard Horowitz.

Część merytoryczną sesji porannej rozpoczął wykład dotyczący niedoskonałości testów laboratoryjnych oraz metodologii wykrywania boreliozy i chorób koinfekcyjnych w Stanach Zjednoczonych. O ścisłych związkach chorób psychicznych oraz infekcji bakteryjnych, a także ich wpływie na funkcjonowanie układu immunologicznego opowiadał Robert Bransfield. Przedstawiono także interesujące wyniki dotyczące praktycznych problemów z diagnostyką boreliozy oraz zaburzeń neurologicznych wynikających z choroby.

W sesji popołudniowej przedstawiono aktualne dane na temat przenoszenia bakterii przez kobietę w czasie ciąży. Ostatnie wykłady poświęcone były trudnościom w leczeniu boreliozy i chorób konfekcyjnych. O swojej doświadczeniach w leczeniu dzieci opowiadała Ann Corson. David C. Martz przybliżył problematykę boreliozy a zachorowań na ALS, SM czy Parkinsona. Wykład o złożoności problematyki leczenia i czynnikach utrudniających osiągnięcie sukcesu przedstawił Richard Horowitz.

Z gości europejskich swoje wykłady zaprezentowali również m.in. prezes Centrum Leczenia Boreliozy w Augsburgu - Carsten Nicolas oraz francuski profesor - Christian Perronne.

Oprócz oficjalnych wykładów i prezentacji, konferencja byłą doskonałą okazją do odbycia rozmów i dyskusji na wiele tematów związanych z problematyką choroby oraz działalności osób zaangażowanych w ruch chorych.Konferencja ILADS w Londynie

Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę zostało poproszone przez ILADS oraz zaprzyjaźnioną organizację Lyme Disease Action UK o przekazanie informacji o jednodniowej konferencji ILADS, która odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2010 w Londynie.

Temat konferencji: Podstawy Boreliozy. Diagnostyka i leczenie chorób odkleszczowych - wprowadzenie dla służb medycznych.

Data: 12 czerwca 2010

Dla kogo: lekarze oraz personel medyczny z Europy

Wykładowcy:

 • Robert Bransfield (USA) - prezydent ILADS, znany i ceniony lekarz specjalizujący się w psychiatrii, szczególnie znany z prac na temat autyzmu, członek wielu towarzystw medycznych, autor licznych publikacji
 • Sarah Chissell (WB) - ginekolog i położna, specjalistka od problemu boreliozy u kobiet w ciąży
 • Ann F. Corson (USA) - lekarz internista, studiowała biologię, neuroanatomię i neurofizjologię, ma doświadczenia w medycynie rodzinnej i ratunkowej, szczególnie znana jest jej praca na temat boreliozy u dzieci
 • Richard Horowitz (USA) - lekarz internista, znany ze swoich pionierskich prac na temat choroby z Lyme, od 1987 roku leczy
  w swoim centrum kilkanaście tysięcy pacjentów zarażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze
 • David Martz (USA) - prezydent elekt ILADS, lekarz internista, uczestnik programu szkoleń ILADS
 • Carsten Nicolaus (Niemcy) - lekarz z Borreliose Centrum
  w Augsburgu, od lat zajmujący się problemem diagnostyki i leczenia boreliozy, diabetolog i specjalista leczenia bólu
 • Sandra McWatt (WB) - członek Królewskiego Kolegium Psychiatrów
 • Prof. Christian Perronne (Francja) - profesor uniwersytecki, zakaźnik, kierownik oddziału chorób zakaźnych i tropikalnych, autor wielu publikacji i podręczników medycyny, członek licznych krajowych
  i europejskich komisji zakaźniczych, od wielu lat leczy pacjentów
  z przewlekłą boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi
 • Leo J. Shea III (USA) - specjalista rehabilitacji, chorób przenoszonych przez kleszcze, urazów mózgu, chorób przewlekłych
  i zaburzeń immunologicznych, krajowy i międzynarodowy konsultant w zakresie problemów opieki zdrowotnej
 • Raphael Stricker (USA) - lekarz specjalizujący się w dziedzinie hematologii, onkologii, immunologii i immunoterapii, autor licznych publikacji na temat choroby z Lyme

Program konferencji:
 • 8.30-9.15 Rejestracja
 • 9.15 Wstęp - Sarah Chissell (MRCOG) - organizator spotkania
 • 9.20 Powitanie - Robert Bransfield, M.D., prezes ILADS.
 • 9.25 Powitanie - Richard I. Horowitz, M.D., prezes ILADEF.


Prowadzący część pierwszą: Dr Richard I. Horowitz

 • 9.30 Kliniczna diagnoza Boreliozy - Raphael B. Stricker, M.D.
 • 10.10 Dekada mikrobów: mikroby a choroba psychiczna - Robert
  C. Bransfield, M.D.
 • 10.50 Pytania
 • 11.05 Przerwa na kawę
 • 11.25 Wykład: Rola klinicznych i biologicznych markerów
  w diagnozowaniu Boreliozy - Christian Perronne, M.D., Ph.D.
 • 12.05 Borelioza: Błędne rozpoznania neuropsychologiczne - Leo
  J. Shea, III, Ph.D.
 • 12.45 Pytania
 • 13.00 Przerwa na lunch


Prowadzący część drugą: Robert C. Bransfield, M.D.

 • 14.00 Holistyczne leczenie Boreliozy - Carsten Nicolaus, M.D.
 • 14.40 Borelioza a ciąża: wpływ na rozwój płodu - Sarah Chissell MRCOG.
 • 15.00 Borelioza w pediatrii - Ann F. Corson, M.D.
 • 15.40 Pytania
 • 15.55 Przerwa na herbatę
 • 16.15 Przypuszczalna rola Boreliozy w ALS, MS, chorobie Parkinsona
  i demencji - David C. Martz, M.D.
 • 16.55 Rola koinfekcji w Boreliozie - Richard I. Horowitz, M.D.
 • 17.35 Pytania
 • 17.50 Zakończenie
szczegóły i rejestracjaPolscy lekarze zainteresowani leczeniem boreliozy metodą ILADS mogą ubiegać się o 2 lub 3 tygodniowy trening medyczny w USA.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ILADS

Lekarze mogą występować o ten trening indywidualnie. Wskazana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę może wystosować list popierający starania zainteresowanego lekarza, ułatwiający uzyskanie stypendium pokrywającego koszt takiego szkolenia.Szkolenie dla lekarzy rodzinnych

14 kwietnia 2010 w Żywcu odbędzie się kolejne szkolenie dla lekarzy rodzinnych zakresie:

 • kliniczne rozpoznawanie boreliozy i towarzyszących im koinfekcji
 • problem nadmiernego zaufania lekarzy do niedoskonałych testów diagnostycznych
 • schematy leczenia boreliozy wg ILADS
 • przewlekła Choroba z Lyme


Pierwsze takie w Polsce...

Pierwsze na taką skalę w Polsce szkolenie lekarzy rodzinnych dotyczące leczenia boreliozy wg ILADS odbyło się 24 września 2009 w Bielsku Białej. Poprowadził je lekarz zakaźnik, jeden z kilku lekarzy leczących w Polsce metodami ILADS.
Zgromadzeni na warsztatach lekarze mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami w zakresie rozpoznawania klinicznego boreliozy oraz towarzyszących im koinfekcji, problemem niedoskonałości diagnostycznych testów pomocniczych oraz schematami leczenia po ugryzieniu przez kleszcza i wystąpieniu rumienia wędrującego i/lub innych objawów oraz w przypadku stwierdzenia przewlekłej choroby.
Szczególną uwagę zwrócono na wciąż istniejące w społeczeństwie mity dotyczące czasu potrzebnego do zarażenia boreliozą przez wbitego w skórę kleszcza, częstości pojawiania się rumienia, wiarygodności testu Elisa, itp. Przedstawione zostały również powody kontrowersji w leczeniu, które są odbiciem sporu pomiędzy dwiema organizacjami lekarskimi ILADS i IDSA.

Następnie, jako przykład skuteczności leczenia boreliozy metodą ILADS, swoją historię choroby oraz wyniki badań przed i po leczeniu przedstawiła jedna z pacjentek, u której stwierdzono SM.
Przed podjęciem antybiotykoterapii chora była w ciężkim stanie, miała wiele ognisk demielinizacyjnych w mózgu. Nie pamiętała kleszcza, nie miała rumienia i była seronegatywna. Po upływie kilku miesięcy leczenia skojarzoną terapią antybiotykową zmiany demielinizacyjne się cofnęły, a chora wróciła do aktywnego życia.

W imieniu Stowarzyszenia wystąpiła również jego wiceprezes. Oprócz przedstawienia powodów powstania Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, jego celów i sposobów działania, osiągnięć i planów, zwróciła uwagę na zaniżone statystyki zachorowań, poczucie osamotnienia i braku zrozumienia przez służbę zdrowia chorych poszukujących diagnozy i leczenia oraz znaczenie grup wsparcia dla chorych przewlekle.
Wskazała również na nowy, współczesny typ pacjenta, tzw. e-pacjenta, czyli osobę, która jest w stanie zdobyć ogromną wiedzę na temat swojej konkretnej dolegliwości, korzystając z dostępnych w internecie opracowań i publikacji naukowych. Taki pacjent z petenta gabinetu lekarskiego staje się partnerem lekarza w procesie leczenia i czasami warto poważnie rozważyć jego sugestie.
Na zakończenie chętni mogli obejrzeć nowy film brytyjskiej organizacji chorych Bada UK "One tick away".

Przedstawiciele firmy organizującej od strony technicznej to spotkanie przyznali, że po raz pierwszy to sami lekarze zwrócili się o pomoc w przygotowaniu szkolenia w zakresie leczenia, a nie tylko skorzystali z oferty zewnętrznej, co niewątpliwie ukazuje skalę problemu.
W warsztatach uczestniczyło 43 lekarzy rodzinnych z terenu Bielska Białej. W planach jest już organizacja podobnych szkoleń w innych miastach na południu Polski. Mamy nadzieję, że ten przykład stanie się wzorcowym dla reszty kraju.Konferencja ILADS

W dniach 24 i 25 października 2009, tradycyjnie jak co roku, odbyła się w Gaylord National Resort, w Waszyngtonie, 10 międzynarodowa konferencja ILADS dotycząca problematyki choroby z Lyme. Brało w niej udział ponad 50% specjalistów z dziedziny chorób odkleszczowych oraz duża liczba naukowców z najlepszych uniwersytetów.

ILADS jest jedynym międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym specjalistów zajmujących się wyłącznie diagnozą i leczeniem choroby z Lyme i innych chorób odkleszczowych.

Podczas, gdy kontrowersje dotyczące boreliozy dominują w mediach amerykańskich, specjaliści na konferencji uczą się i poznają nowe metody, które mają polepszyć opiekę nad pacjentem.

W związku ze wzrostem zachorowań ILADS przewiduje znaczne większe zapotrzebowanie ma badania naukowe dotyczące choroby z Lyme, w każdej specjalizacji medycznej.

Kadra ILADS szkoli następną generację lekarzy-naukowców, którzy w przyszłości będą liderami leczenia boreliozy i chorób odkleszczowych.

Na konferencji wybrano nowego Prezydenta ILADS. Został nim, po raz pierwszy w historii ILADS, psychiatra - dr Robert Bransfield. W ten sposób doceniono jego wysiłki włożone w badania nad wpływem choroby z Lyme na psychikę chorego.Szkolenie w Lublinie

11 grudnia 2009 r. w Lublinie, odbędzie się pierwsze spotkanie szkoleniowe, skierowane przede wszystkim do lekarzy POZ, ale także innych pracowników ochrony zdrowia, poświęcone chorobom odkleszczowym.
Szczegóły na stronie Fundacji "Bartek".