Home
  i wiele odpowiedzi    statut, deklaracja członkowska, dokumenty prawne i inne    kontakt   

MATERIAŁY DLA LEKARZY


Nagranie audio dla lekarzy rodzinnych  

Najnowsze publikacje i artykuły

Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease (Zalecenia ILADS 2014)
pdf

Commercial test kits for detection of Lyme borreliosis: a meta-analysis of test accuracy

Diagnositc Hints and Treatment Guidelines For Lyme and Other Tick Borne Illnesses by Dr.J.J.Burrascano - październik 2008
tłumaczenie

Nutritional Supplements in Disseminated Lyme Disease by Dr.J.J.Burrascano - 2008

Wybrane problemy chorych na boreliozę w Polsce w świetle powszechnie stosowanych standardów diagnozowania i leczenia Raport wstępny z badania ankietowego (2013)

Evidence-based guidelines for the management of Lyme disease (zalecenia ILADS 2003)
fragment tłumaczenia

Lyme and associated tick-borne diseases: global challenges in the context of a public health threat by Christian Perronne

Borelioza - wciąż trudne wyzwanie by M.Legatowicz-Koprowska, E.Walczak

Fałszywie ujemne wyniki testów serologicznych w kierunku Borrelia burgdorferi jako efekt kompleksemii w przebiegu choroby z Lyme by K.Miąskiewicz, E.Walczak, K.Roguska, J.Ząbek

Teratogenny wpływ bakterii Borrelia sp. na płody matek chorujących na boreliozę
z Lyme by Leopold Śliwa, Borgis - Nowa Medycyna 4/2011


Cykl krążenia krętków Borrelia burgdorferi w środowisku - Ilona Mączka, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
źródło: http://www.pm.microbiology.pl

Choroby serca jako późne powikłania zakażeń odzwierzęcych przenoszonych przez kleszcze - I.Mączka, S.Tylewska-Wierzbanowska
źródło: http://www.pm.microbiology.pl

Systemic Intracellular Bacterial Infections (Mycoplasma, Chlamydia, Borrelia species) in Neurodegenerative (MS, ALS) and Behavioral Disorders (ASD) by Garth L. Nicolson
tłumaczenie

Regarding Lyme disease (LD) treatment recommendations by David Volkman
(apel prof. Volkmana do nowego komitetu IDSA pracującego nad nowymi wytycznymi dotyczącymi boreliozy)

Lyme disease and other TBD`s by R. Horowitz
tłumaczenie

The Complexities of Lyme Disease by T.M.Grier
tłumaczenie

A randomized, placebo-controlled trial of repeated IV antibiotic therapy for Lyme encephalopathy by B.A. Fallon
tłumaczenie

Pediatric Lyme Disease by A.Corson
tłumaczenie

Zaburzenia immunologiczne w zapaleniu stawów w boreliozie z Lyme by S.Pancewicz, R.Rutkowski, K.Rutkowski, J.Zajkowska, M.Kondrusik

Występowanie, swoistość i krzyżowa reaktywność przeciwciał antybakteryjnych (Yersinia spp., Salmonella Enteritidis, Chlamydia trachomatis, Borrelia burgdorferi) oraz ich znaczenie w diagnostyce niesklasyfikowanych zapaleń stawów by J.Noworyta, M.Brasse-Rumin, M.Budziszewska, J.Ząbek

Zmniejszona ilość subpopulacji limfocytów CD57 u pacjentów z przewlekłą boreliozą
by Stricker & Winger


Lyme Disease The Unknown Epidemic by D.J.Fletcher, T.Klaber
tłumaczenie

What I've Learned from E-Patients by D.Hoch, T.Ferguson
tłumaczenie

Late and Chronic Lyme Disease by S.T.Donta
tłumaczenie

Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? - praca zbiorowa, Diagnosta Laboratoryjny Kwiecień 2007

Borelioza z Lyme: zasady skutecznego leczenia - praca zbiorowa, Zakażenia 4/2007

Neuroborelioza - praca zbiorowa, Via Medica

Treatment of Lyme disease - a medicolegal assessment by L.Jonson, R.B.Stricker

Lyme disease in the Carolinas by J.Jemsek

Lyme disease: a turning point by L.Jonson, R.B.Stricker

Persisting atypical and cystic forms of Borrelia burgdorferi and local inflammation in Lyme neuroborreliosis by Judith Miklossy i inni

Responding to a New England Journal of MedicineCritical Appraisal of "Chronic Lyme Disease"

kontrowersyjne:

Protokół Klinghardta usuwania neurotoksyn

Borelioza: spojrzenie poza antybiotyki by Dietrich Klinghardt